Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Plastic zwerfafval in het oppervlaktewater

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

De Rijnlandse wateren zijn een transportroute van ongewenst plastic zwerfafval vanuit de stedelijke omgeving naar zee.

Oplossing

Circulair gemaal Katwijk

Bij het circulair gemaal Katwijk wordt plastic zwerfafval afgevangen en verwerkt tot nieuwe producten. Bewustwording over zwerfafval wordt vergroot door het hele proces van inzamelen, scheiden, omsmelten en hergebruik, inzichtelijk te maken.

Circulair gemaal Katwijk

Voordelen

  • Vermindering plastic en afval dat in zee terecht komt.
  • Vergroot bewustzijn over zwerfafvalprobleem.
  • Hergebruik van grondstoffen.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016