Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Plastic vervuiling

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

Er komt veel plastic in rivieren, kanalen en grachten terecht, dit drijft in de richting van de zee. In de zee ontstaan er verzamelingen van drijvend plastic afval. Dit plastic breekt langzaam af in kleine deeltjes en giftige stoffen die uiteindelijk in de voedselketen terechtkomen. 

Oplossing

H2O Plastic Soup Barrier

De H2O Barrier is een bellenscherm dat zorgt dat (plastic) afval wordt tegengehouden en uiteindelijk via een verzamelplek wordt verwijdert. Hiermee wordt voorkomen dat het vuil richting zee drijft en daar ophoopt. Er wordt gemonitord hoeveel en wat voor afval er in het bellenscherm terechtkomt.

Voordelen

  • Eenvoudig aan te leggen.
  • Het geeft geen hinder voor fauna en scheepvaart.
  • Betere waterkwaliteit.
  • Aan te passen op specifieke locatie-eigenschappen.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 4: Technologische validatie in laboratorium
  3. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016