Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
From retrieval to floating park

Plastic drijfafval

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

Plastic vervuiling is een structureel probleem in open wateren. Via rivieren komt een groot deel van de plastics in onze zeeën en oceanen terecht, waar het onderdeel wordt van de wereldwijde vervuiling. Dit heeft gevolgen voor de (water)ecologie.

Oplossing

Plasticvanger

Met de plasticvanger wordt plastic afval uit rivieren afgevangen voordat het de zee in gaat, via passieve plasticopvangsystemen. De locatie van de plasticvanger wordt bepaald door te kijken naar bestaande ophopingen van (plastic)drijfvuil. Dit kan aan de monding van een rivier zijn, een buitenbocht of een locatie waar wind een grote factor is voor de concentratie drijfvuil.

Plasticvanger Recycled Park

Voordelen

  • Passief systeem: plastic wordt afgevangen door wind, getij en stromingen

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Watertype Oppervlaktewater, Vaarwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018