Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Plastic drainageafval

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

In Flevoland wordt systeemgerichte drainage toegepast om bodemdaling te voorkomen. Bij traditionele drainage blijven de gebruikte PVC-buizen vaak onder de grond liggen nadat hun levensduur ten einde is gekomen. Hierdoor hoopt plasticafval zich in de bodem op en belanden er, via het grondwater, microplastics en nutriënten in het oppervlaktewater.

Oplossing

BioDrain

De BioDrain is een drainagetechniek waarbij volledig biologisch afbreekbare drainagebuizen worden gebruikt. De buizen hebben ook het karakteristiek dat ze nutriënten vastleggen. Het gebruik van BioDrain voorkomt dat er microplastics en nutriënten in grond- en oppervlaktewater terechtkomen en dat plastics achterblijven in de ondergrond. Hiermee wordt het voorkomen van bodemdaling op een milieuvriendelijk manier bereikt.

Voordelen

  • Minder microplastics in het grond- en oppervlaktewater.
  • BioDrain legt nutriënten vast en vermindert de uitstroom naar het oppervlaktewater.
  • BioDrain heeft dezelfde functionaliteit als traditionele drainage.
  • BioDrain kan op dezelfde manier als traditionele drainage worden aangelegd.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied
  4. Watertype Grondwater, Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017