Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Piping en zandinstabiliteit

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Het verzwakken van dijken als gevolg van zandinstabiliteit door piping.

Oplossing

FIXUM

Fixum is een combinatie van waterglas en een natuurlijke harder dat in de zandlaag onder de dijkbekleding aangebracht wordt om piping en zandinstabiliteit tegen te gaan. Fixum stabiliseert zand en is daardoor breed toepasbaar. Verticaal als palenwand in dijken tegen piping, horizontaal als waterremmende laag in bouwkuipen en eventueel om lekkende bodems van bijvoorbeeld kanalen af te dichten of tegen zanderosie.

Fixum

Voordelen

  • Milieuvriendelijker dan het traditionele waterglas met een chemische harder.
  • Lagere kostprijs dan bestaande technieken tegen piping en kan met licht materiaal op gevoelige en technisch moeilijke dijkvakken aangebracht worden.
  • Minimale omgevingshinder en kans op schade aan de omgeving.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016