Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Piping en macro-instabiliteit binnenwaards

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Doordat water door een dijk heen stroomt ontstaan er kleine tunneltjes (pipes) die uiteindelijk een dijkdoorbraak kunnen veroorzaken. De waterdruk onder de dijk zorgt voor het afschuiven van het binnentalud (macro-instabiliteit binnenwaarts).

Oplossing

SoSEAL

Met SoSeal wordt met behulp van natuurlijke biochemische processen (nabootsing van podzolisatie) een waterremmende laag gevormt in een zandlaag. Hierdoor kan er in de ondergrond een kwel- en/of pipingscherm gevormd worden waardoor piping voorkomen kan worden, of kan de waterdruk onder de dijk worden verlaagd.

SoSEAL

Voordelen

  • Dijken kunnen op een natuurlijke manier verstevigd worden. De natuurlijke podzolisatielagen zijn zeer stabiel.
  • De waterremmende laag kan als kwelscherm gebruikt worden, maar ook voor de afdichting van lekkende kanalen of isolatie van bassins.
  • Door te injecteren met kleine stellingen is de omgevingsoverlast minimaal.

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Watertype Grondwater
  4. Project periode 0-3 maanden
  5. Organisation Rivierenland