Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Piping

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Bij piping stroomt water onder een dijk door op het grensvlak van zand-klei. Hierdoor ontstaan kleine tunneltjes (pipes) die uiteindelijk een dijkdoorbraak kunnen veroorzaken. Bij de aanleg van nieuwe dijken in het kader van Ruimte voor de Rivier dient rekening te worden gehouden met piping.

Oplossing

Prolock heavescherm

Het Prolock heavescherm is een PVC heavescherm dat er voor zorgt dat er geen piping kan plaatsvinden in een dijk. De schermen zijn gemaakt van gerecycled materiaal en hebben een zeer laag gewicht. Daarnaast nemen de schermen veel minder ruimte in beslag dan conventionele methoden om piping te voorkomen.

Voordelen

  • De schermen hebben een lange levensduur.
  • De schermen zijn gemaakt van duurzaam gerecycled materiaal.
  • De oplossing neemt minder ruimte in beslag dan conventionele methoden.
  • De oplossing is kosteneffectief.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)