Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Piping

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De dijk bij Gameren kampt met de risico's van de gevolgen van piping. Door de hoogteverschillen tussen waterpeilen aan beide zijden van de dijk stroomt er water door het zandpakket onder de dijk. Dit water kan zand meenemen waardoor er kleine kanaaltjes ontstaan en de dijk wordt ondermijnd.

Oplossing

Dijkversterking met de grofzandbarrière

Bij de grofzandbarrière wordt grof zand geplaatst in de binnenteen van een dijk. De barrière onderbreekt het transport van zand zonder de waterstroom te onderbreken en gaat daardoor de gevolgen van piping tegen.

Grofzandbarriere

Voordelen

  • Gebruik van natuurlijke materialen.
  • Door het toepassen van de barièrre nabij de binnenteen is er weinig ruimte nodig.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Organisation Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018