Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Piping

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Doordat water door een dijk heen stroomt ontstaan er kleine tunneltjes (pipes) die uiteindelijk een dijkdoorbraak kunnen veroorzaken. De dijk tussen Hagestein en Opheusden voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Hier vindt onder andere de uitspoeling van zand plaats.

Oplossing

Dijkversterking Geotextiel

Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) is een materiaal dat wel water doorlaat maar geen zand. Door dit aan te brengen fungeert het als filter, waardoor piping wordt tegengegaan.

Voordelen

  • Een goedkope maatregel in vergelijking met traditionele maatregelen.
  • Het aanbrengen geeft minder hinder voor de omgeving.
  • Weinig ruimtebeslag in vergelijking met traditionele oplossingen.
  • Rekenregelonafhankelijk (pipes mogen zich ontwikkelen) in vergelijking met traditionele oplossingen als kwelschermen waardoor wordt geanticipeerd op strengere pipingregels in de toekomst.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Project periode 0-3 maanden
  5. Organisation Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)