Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Piping

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Doordat water door een dijk heen stroomt ontstaan er kleine tunneltjes (pipes) die uiteindelijk een dijkdoorbraak kunnen veroorzaken. Bij de aanleg van nieuwe dijken in het kader van Ruimte voor de Rivier dient  rekening te worden gehouden met piping.

Oplossing

Mixed-in-Place (MIP) kwelscherm

Mixed-in-Place is een grondverbeteringstechniek waarbij de grond vermengd wordt met een bindmiddel zoals cement. Met behulp van deze techniek worden bij de Pleijdijk kwelschermen aangelegd die voorkomen dat de dijk bezwijkt doordat snel stromend water onder de dijk door stroomt en sediment meevoert.

Mix in place kwelscherm grondverbeteringstechniek tegen piping

Voordelen

  • Er hoeft geen klei te worden aangevoerd.
  • Minder kadastrale grondaankopen.

Klimaatadaptatiedoelen

  1. Overstromingen beperken Ja

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar