Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Bij hevige neerslag moeten er maatregelen genomen worden om het waterpeil in de Rotte omlaag te krijgen en op deze manier overstromingen in Rotterdam te voorkomen.

Oplossing

Eendragtspolder

De Eendragtspolder is een gebied van 300 hectare waar in tijden van extreme neerslag overtollig water kan worden geborgen. In het gebied kan ruim vier miljoen m3 water worden opgeslagen. De waterberging wordt ingezet bij hoogwater in de Rotte om overstromingen in Rotterdam te voorkomen

Eendragtspolder

Voordelen

  • Combinatie van waterberging, natuur en recreatie.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Natuurgebied
  4. Watertype Hemelwater, Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar