Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Door een steeds hoger wordende waterstand moeten de dijken telkens verhoogd worden om aan de eisen te voldoen.

Oplossing

Dijkverlegging

De dijk wordt op een aantal plaatsen verlaagd zodat dit bij hoogwater kan overstromen. Hierdoor kan een waterstandsdaling van 35cm worden verwacht. Er wordt verwacht dat dit eens in de 25 jaar zal gebeuren.

Dijkverlaging voor waterveiligheid overstroming uiterwaarden

Voordelen

  • Deze oplossing biedt ruimte voor de rivier en recreatieve mogelijkheden.

Klimaatadaptatiedoelen

  1. (Hemel)wateroverlast beperken Nee
  2. Overstromingen beperken Ja
  3. Hittestress beperken Nee

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater