Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De dijk voldoet niet meer aan de gestelde eisen.

Oplossing

Dijkversterking

Ophogen van de slikken van de Oesterdam door het aanbrengen van zand en het aanbrengen van een nieuwe steenbekleding.

Dijkversterking Oesterdam met zand en steenbekleding

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar