Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De dijk voldoet niet meer aan de gestelde eisen.

Oplossing

Dijkverbetering

Er is geen ruimte voor rivierverruiming, daarom is ervoor gekozen de dijk over een lengte van 940m op te hogen en te versterken.

Dijkverhoging ; WaterWindow

Voordelen

  • Toe te passen in beperkte ruimte

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 4-7 jaar