Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Het buitendijks gelegen Munnikenland komt bij hoogwater onder water te staan. Om de veiligheid van bewoners te garanderen zijn ingrepen nodig.

Oplossing

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging

Door het verleggen van de Waaldijk krijgt de Waal meer ruimte om tijdens hoogwater het water te kunnen afvoeren. De maatregel levert een waterstanddaling van 11 cm op.

Munnikenland ; WaterWindow

Voordelen

  • Het Munnikenland wordt mooier omdat de aanwezige natuur en cultuur versterkt worden en er extra beleefbare natuur kan ontstaan.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 4-7 jaar
  6. Organisation Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)