Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Als door externe factoren tijdelijk de waterveiligheid niet gegarandeerd kan worden, moet er snel gehandeld worden. Er zal in zeer korte tijd een waterkerende constructie aangelegd moeten worden om het achterland te beschermen.

Oplossing

Green soil bags

De green soil bag is een biologisch afbreekbare zandzak gevuld met taludzaden-mix. Het gebruik van deze zakken kan zijn bij opkisten, piping effecten of binnendijkse ballast.

Green Soil Bag ; WaterWindow

Voordelen

  • Ook geschikt om dijken en taluds plaatselijk te repareren.
  • Natuurbewuste oplossing.
  • Hoeven niet verwijderd te worden.
  • Minder waterdoorlatend dan de normale zandzak.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater