Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Als door externe factoren tijdelijk de waterveiligheid niet gegarandeerd kan worden, moet er snel gehandeld worden. Er zal in zeer korte tijd een waterkerende constructie aangelegd moeten worden om het achterland te behoeden voor natte voeten.

Oplossing

TrapBag

Piramide-vormige big bags welke met 30 stuks aaneen zijn gemaakt. Ze zijn snel te plaatsen door ze als een accordeon van een pallet te trekken. Harde kunststof tussenschotten worden gebruikt om ze hoog en open te houden. Te vullen met zand maar ook met water d.m.v. losse binnenzakken. Er zijn zakken beschikbaar van 60cm, 120cm en 180cm hoog.

Trap Bag ; WaterWindow

Voordelen

  • Een snelle en effectieve oplossing tegen wateroverlast.
  • Geen maximale waterhoogte, is "overtopbaar".
  • Als ze met water zijn gevuld d.m.v. extra binnenzakken, is de constructie herbruikbaar.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater