Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Overstromingsgevaar

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De dijk langs de Maas stroomopwaarts van Waspik is onvoldoende veilig voor de toekomst. In tijden van extreem hoogwater kan de Maas een bedreiging vormen voor 's-Hertogenbosch en andere steden en dorpen langs de Maas.

Oplossing

Rivierverruiming

Rivierverruiming houdt in dat de rivier in geval van hoogwater meer ruimte krijgt. De dijk van de Bergsche Maas bij de Overdiepse Polder bij Waspik is verlaagd zodat er, bij hoogwater, rivierwater in en door de polder kan stromen. Dit zorgt voor een waterstandsdaling van 27 cm ter plaatse en ca. 10 cm bij 's-Hertogenbosch. Steden en dorpen bovenstrooms van de polder zijn hierdoor veiliger. Dankzij een terpenplan blijven de belangrijke functies voor wonen, werken, landbouw en veeteelt in de polder behouden.

Voordelen

  • Geen overlast stroomopwaarts in het geval van hoogwater.
  • De agrarische en economische waarde van het gebied blijft behouden.
  • Er was draagvlak bij de bewoners omdat dit project ruimte bood voor bedrijfsvergroting, door de uitplaatsing van de agrarische bedrijven die niet op een terp geplaatst konden worden.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode Meer dan 7 jaar