Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Traditionele dijkversterkingen zijn erg duur en daarom wordt gekeken naar alternatieve oplossingen.

Oplossing

Zandige vooroevers

Bij de pilot zandige vooroever Houtribdijk wordt gekeken naar een innovatieve manier voor het versterken van een dijk. Door met een grote hoeveelheid zand een vooroever aan te leggen bij de Houtribdijk wordt de golfslag tegen de dijk verminderd. De dijk zelf hoeft daardoor niet opgehoogd te worden.

Zandige vooroever Houtribdijk

Voordelen

  • Goedkoper dan het verhogen van de dijk.
  • Biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuurwaarden.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 4-7 jaar