Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

In de kelder van het Van Abbemuseum in Eindhoven ligt kostbare kunst opgeslagen en staat het klimaatsysteem. Door de hoge waterstanden in de nabijgelegen beek kan het water deze kelder bereiken waardoor er risico ontstaat dat de opgeslagen kunst verloren gaat en het klimaatsysteem kapot gaat. In het verleden heeft het water al enkele keren tot op 5 centimeter onder het vloerniveau gestaan.

Oplossing

Automatische waterkering

De automatische waterkering werkt onder invloed van de waterdruk. De lichtgewicht kering, voorzien van kevlar platen aan beide kanten, is in rustsituatie in een bassin verzonken. Als het water in het bassin loopt, gaat de kering drijven waardoor het water kan worden gekeerd. Er is dus geen elektriciteit nodig voor het gebruik van deze waterkering, die ook onder water en in bestrating kan worden toegepast.

Automatische waterkering

Voordelen

  • Werkt onder invloed van het water, dus er zijn geen dure elektrotechnische en mechanische componenten nodig en daardoor ook weinig onderhoudskosten.
  • Levensduur van meer dan 50 jaar.
  • De oplossing bevindt zich in de bodem en doet daardoor geen afbreuk aan het aanzicht van het museum.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015