Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Als door externe factoren tijdelijk de waterveiligheid niet gegarandeerd kan worden, moet er snel gehandeld worden. Er zal in zeer korte tijd een waterkerende constructie aangelegd moeten worden om het achterland te behoeden voor natte voeten.

Oplossing

TubeBarrier

De TubeBarrier is een tunnel van flexibel materiaal met een slab aan de voorkant. De slab kan verankerd of verzwaard worden waardoor het water niet onder de slab kan stromen. Met deze oplossing zal tot 70cm water gekeerd kunnen worden. Grotere modellen worden momenteel getest.

TubeBarrier

Voordelen

  • Snelle en eenvoudige installatie, met 4 personen kan in een uur tijd 100m gelegd worden.
  • Door de slab wordt ook piping tegengegaan.
  • Modulair systeem, de TubeBarrier kan zo lang worden als nodig is.
  • Toe te passen op alle soorten ondergrond.
  • Makkelijk in transport en opslag.
  • Overslagbestendig.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015