Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingsgevaar

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Als door externe factoren tijdelijk de waterveiligheid niet gegarandeerd kan worden, moet er snel gehandeld worden. Er zal in zeer korte tijd een waterkerende constructie aangelegd moeten worden om het achterland te behoeden voor natte voeten.

Oplossing

Mobiele dijken

Deze tijdelijke waterkering bestaat uit slangen van zeil die worden samengehouden door een net. De slangen worden ter plaatse gevuld met water d.m.v. storzkoppelingen (brandweerkoppelingen). Een afdichtingszeil over de dijkmodule verzwaard met een ketting vormt de laatste afdichting en gaat onderspoeling van de dijk tegen. De modules zijn beschikbaar in verschillende hoogtes, van 45 cm tot 260 cm hoog.

Mobiele Dijken ; WaterWindow

Voordelen

  • De modules zijn onderling koppelbaar (zowel het net als de slang), hierdoor vormen de modules 1 geheel en kan er op 1 punt gevuld worden.
  • Gemakkelijk op te slaan en te transporteren.
  • 100% waterkerende hoogte.
  • Op te zetten in stromend water.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater