Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overstromingen

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Nederland ligt voor een groot deel onder N.A.P. Hierdoor is de kans op een overstroming groot. Omdat de scenario' s moeilijk te voorspellen zijn, zijn oplossingen niet altijd doeltreffend.

Oplossing

3DI

3Di is een programma dat de gevolgen van hevige neerslag en overstromingen kan berekenen. Door deze scenario's te kunnen schetsen kunnen verschillende oplossingen uitgeprobeerd worden en kan de juiste oplossing toegepast worden.

3Di

Voordelen

  • Snelle rekentijden.
  • Het programma rekent in The Cloud. Hierdoor hoeft men zelf niet over geavanceerde computers te beschikken.
  • De interface is inhoudelijk overzichtelijk en niet technisch opgezet waardoor het programma toegankelijk is voor een brede groep gebruikers.
  • De gebruiker kan tijdens de berekening informatie opvragen en wijzigingen doorvoeren.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Watertype Hemelwater, Grondwater, Oppervlaktewater, Zeewater