Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overschot maaisel

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Waterschappen onderhouden bermen van waterweg, hierbij komt veel maaisel vrij. Het maaisel wordt vaak gezien als afvalproduct terwijl het als biomassa gebruikt kan worden, de grondstof voor duurzame bio-energie.

Oplossing

Bio-energiecentrale

Op de RWZI in Harderwijk staat een bio-energiecentrale, hier wordt biomassa omgezet in bio-gas. De biomassa bestaat, naast mest, zuiveringsslib en (snoei)houtafval, uit maaisel dat door het waterschap verzameld is tijdens onderhoud van waterwegen. De centrale kan 12,5 miljoen kuub biogas per jaar produceren, dit is genoeg voor 5000 huishoudens om van te profiteren.

Bio-energiecentrale Harderwijk

Voordelen

  • De bio-energie centrale draagt bij aan een circulaire economie.
  • Het restproduct dat overblijft na de vergisting kan als bodemverbeteraar gebruikt of verkocht/geëxporteerd worden.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Watertype Afvalwater, Effluent, Oppervlaktewater
  4. Project periode 1-3 jaar