Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overschot aan waterplanten

Bewezen
Print Email

Probleem

Ongewenste vegetatie

Er groeit ongewenste vegetatie in of rond de watergang.

Een teveel aan waterplanten zorgt ervoor dat er vaak gemaaid worden, wat negatief is voor het onderwaterleven. Daarnaast belemmeren de planten de aan- en afvoer van water.

Oplossing

Beschaduwen

Bij beschaduwen wordt door het plaatsen of vanzelf op laten komen van bomen en/of struiken naast de waterloop schaduw op het water gerealiseerd. Door afwezigheid van licht neemt de groei van ongewenste vegetatie in de watergang af.

Beschaduwen beekherstel

Voordelen

  • Eenmalig uitvoeren.
  • Verbetering van de bovengrondse en aquatische ecologie door minder onderhoud en kouder water.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)