Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Overmatige ontwikkeling van Cabomba

Innovatief
Print Email

Probleem

Ongewenste vegetatie

Er groeit ongewenste vegetatie in of rond de watergang.

De uitheemse waterplant Cacomba caroliniana groeit explosief. In smalle doorgangen en doodlopende watergangen bedekt de plant het gehele wateroppervlak. Dit geeft hinder aan het varen met boten en aan zwemmers en vissers. Ook andere waterplanten worden overwoekerd.

Oplossing

De Knijperbak

De knijperbak rust op de waterbodem op twee steunbalken of rijbalken waar de knijperbak overheen loopt. Deze balken voorkomen het te diep graven van de knijperbak. Hierdoor wordt het mogelijk om deze waterplant met wortel en al op te ‘scheppen’ zonder de baggerlaag (en dus de overige vegetatie) te verstoren. Zo wordt alleen de toplaag van de bodem gewied/geveegd en zo wordt de Cabomba plant met wortel en al gerooid. De knijperbak wordt momenteel ingezet in een praktijkproef.

Knijperbak

Voordelen

  • Overtollig water wordt door de knijperbak meteen uit de planten geperst.
  • Relatief hoge rooicapaciteit van 1 à 2 grepen per minuut.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015