Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Opsporen van lozingen in glastuinbouw is lastig en tijdrovend

Innovatief
Print Email

Probleem

Complexe handhaving

Het handhaven van milieu en water wet- en regelgeving is complex.

In de polders met glastuinbouw is de waterkwaliteit slecht door lozingen. Opsporing van de lozingen is complex en arbeidsintensief.

Oplossing

Platypus

De Platypus is een op afstand bestuurbare miniatuurboot (drone) waaraan diverse meetsensoren gekoppled kunnen worden. Door deze boot alle watergangen in een polder af te laten varen wordt gebiedsdekkend een beeld gekregen waar veranderingen in EC, pH, T, O2, NO3 zitten. Dit zijn mogelijk lozingen.

Voordelen

  • Gebiedsdekkend plaatje
  • Minder arbeidsintensief
  • Meer kans op vinding lozingspunten

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland