Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onzekerheid irrigatie en bemesting

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Voor kwekers is het een dagelijkse zorg om het gewas precies genoeg water en mest te geven. Het teveel of juist te weinig toepassen hiervan verhoogt de kans op ziekten en kwaliteitsverlies. Sensoren voor het meten van watergehalte en EC (Electrical conductivity; maatstaf voor de hoeveelheid mest) bestaan al langer maar zijn lastig in gebruik en/of te duur voor de praktijk.

Oplossing

De AquaTag Remote

De AquaTag Remote meet watergehalte en EC. De sensor is toepasbaar in zowel tuinbouw (open teelten en glastuinbouw) als akkerbouw. De meetdata kunnen ingezien worden op een smartphone, PC of tablet. Doordat de sensoren relatief goedkoop zijn kunnen er meerdere sensoren toegepast worden waardoor de spreiding en het gemiddelde van de gehaltes betrouwbaar bepaald kunnen worden.

AquaTag Pro

Voordelen

  • Sensoren zijn toepasbaar in plugteelt, potteelt en volle grond teelt.
  • Voorkomt onnodig irrigeren of bemesten.
  • Optimale irrigatie voorkomt ziektes en vergroot de oogst.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Grondwater