Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Onvoldoende waterbewustzijn onder bewoners

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer.

In Nederland is er een trend om tuinen steeds meer te verstenen. Daardoor wordt in de stad de kans op wateroverlast, hittestress en droogte steeds groter.

Oplossing

Maquette 'De Klimaatbestendige Tuin'

‘De Klimaatbestendige Tuin’ is een maquette die kan worden gebruikt om het waterbewustzijn onder inwoners te vergroten. Deze kan bijvoorbeeld worden toegepast bij 1-op-1 gesprekken, bij groepsgesprekken of op informatieavonden. De maquette laat op eenvoudige wijze aan bewoners zien wat het effect is van verstening van de tuin, en welke maatregelen ze zelf kunnen nemen, om zo de negatieve effecten van klimaatverandering te voorkomen of te beperken.

Voordelen

  • Eenvoudig te begrijpen, met én zonder uitleg.
  • Verplaatsbaar.
  • Onderhoudsvrij.
  • Overal toepasbaar.

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016