Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Onvoldoende waterbergingscapaciteit dak parkeerkelder

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Met ruim 1.300 m2 bitumen parkeergaragedak  omringd door bebouwing en stenig ingerichte openbare ruimte is er lokaal onvoldoende ruimte om water te bergen of vast te houden. Het riool raakt daardoor overbelast waardoor wateroverlast kan ontstaan. De grote hoveelheid verharding zorgt naast wateroverlast ook voor hittestress bij de bewoners van het gebied.

Oplossing

Vergroten waterbergingscapaciteit dak particuliere parkeerkelder.

In een samenwerking tussen waterschap, gemeente en Vereniging van Eigenaren (VvE) is bovenop op een garagedak van 1.300 m² een groen polderdak aangebracht. Het polderdak dak combineert een dynamische waterberging met een groendak en vangt bij hevige buien het teveel aan regenwater op. In totaal kan het Polderdak ongeveer 50.000 liter water bergen. Zo wordt het riool ontzien. 
Het dak is voorzien van een biodivers mengsel aan planten dat een deel van het regenwater gebruikt. 

Voordelen

  • Ervaring opdoen met aanleg polderdak in samenwerking met particulieren.
  • Het dak dient als voorbeeld voor het verduurzamen en gebruik van platte daken voor VvE’s, scholen, woningcorporaties en eigenaren van bedrijfspanden.
  • Vergroten waterbewustzijn bewoners, bestuurders én water-experts.
  • Voorbeeld van aan particulier initiatief dat regenwater vasthoudt en vertraagd afvoert en bijdraagt aan koeling en bio-diversiteit.

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Portefeuille

Stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Hemelwater
  4. Project periode 1-3 jaar