Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onvoldoende testmogelijkheden getijdenturbines

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Voor het ontwikkelen van nieuwe duurzame energie bronnen is het noodzakelijk om deze te kunnen testen. Het verder ontwikkelen van getijdenturbines is lastig door gebrek aan testmogelijkheden.

Oplossing

Tidal Technology Center

In het Tidal Technology Center Grevelingendam komen de 6 kokers van de Flakkeese spuisluis beschikbaar voor het testen getijdenturbines.
Getijdenturbines, watermolens en de bijbehorende componenten kunnen er worden getest, gecertificeerd en gedemonstreerd.

Tidal Technology Center

Voordelen

  • Er kan stroom worden opgewekt bij zowel eb als vloed.
  • Goede bereikbaarheid, geen offshore installatie en exploitatiemiddelen nodig.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  5. Project periode 3-12 maanden