Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Onvoldoende inzicht waterbergend vermogen op private terreinen

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Er is te weinig inzicht in het waterbergend vermogen van particuliere terreinen. Ook is het ook onvoldoende duidelijk wat de effecten zijn van mogelijke klimaatadaptieve maatregelen op de belasting/ontlasting van percelen en omgeving. Hierdoor wordt het nemen van adequate maatregelen tegen hemelwateroverlast in verstedelijkte gebieden bemoeilijkt.

Oplossing

Waterlabel

Het Waterlabel geeft bewoners een beeld hoeveel regenwater hun perceel vasthoudt of bergt. Hoe meer water wordt vastgehouden, hoe hoger het label scoort. Het is een hulpmiddel om bewoners bewust te maken van de effecten van hun huis en perceel op de omgeving, en hen te stimuleren om meer regenwater vast te houden op het dak of in de tuin.

Bewoner die het Waterlabel gebruikt

Voordelen

  • Het Waterlabel kan gebruikt worden als communicatie-instrument bij wijkverbeteringsplannen; het ondersteunt de dialoog met inwoners.
  • Inzichten in score van het eigen perceel én handelingsperspectief dragen bij aan het ‘waterbewustzijn’ van inwoners.
  • Bestuurders en beleidsadviseurs kunnen het Waterlabel gebruiken voor monitoring en als eis richting projectontwikkelaars bij nieuwbouw.
  • Het Waterlabel geeft overheden extra inzicht waar veel of weinig water wordt vastgehouden, waardoor ze beter kunnen prioriteren waar ze aan de slag moeten en op welke wijze.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater
  5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland