Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Onvoldoende inzicht in bijdrage groene daken

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Een begroeid groen dak vangt jaarlijks een aanzienlijk percentage neerslag op dat daardoor niet of vertraagd in de riolering terecht komt. De exacte bijdrage van diverse typen groene daken aan het opvangen van regenwater en het reduceren van hittestress is nog onvoldoende bekend.

Oplossing

Inzicht in begroeide groene daken

Om inzicht in de werking van verschillende systemen begroeid groendak te krijgen worden deze op één gebouw via sensoren gemonitord en onderling vergeleken op het vasthouden van water alsook op de isolerende werking van het dak. Het begroeid groendak bestaat uit onderhoudsarme sedumsoorten die bijdragen aan:

 1. het verkoelen van de onderliggende klaslokalen in de zomer;
 2. het hemelwater bergend vermogen;
 3. het water verdampend vermogen van het dak;
 4. de lokale biodiversiteit (flora en fauna);
 5. verbetering van de luchtkwaliteit. 

Om inzicht in de werking van verschillende systemen te krijgen worden deze via sensoren gemonitord en onderling vergeleken. Het gaat dan om zowel het vasthouden van water als de isolerende werking van het dak.

Voordelen

 • Inzicht in de watervasthoudcapaciteit verschillende systemen begroeide daken;
 • Inzicht in het verdampend vermogen van verschillende systemen begroeide daken;
 • Inzicht in het verkoelend vermogen van verschillende systemen begroeide daken;
 • Reductie hittestress in onderliggende klaslokalen;
 • Beging hemelwater;
 • Verbetering biodiversiteit van lokale flora en fauna.

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater
 5. Project periode 4-7 jaar
 6. Project type Onderzoek
 7. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland