Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Onvoldoende informatie, over neerslagververwachtingen

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Als gevolg van klimaatverandering en vergaande verstedelijking krijgen we steeds meer te maken met hoosbuien met dikwijls ongewenste piekafvoeren in de stedelijke gebieden tot gevolg. Om als beheerder van een watersysteem (oppervlakte water en of riolering) beter kunnen anticiperen d.m.v. (acute) maatregelen in het systeem om overlast te beperken, is behoefte aan verbeterde (gedetailleerde) neerslagverwachting.

Oplossing

Regenradar Rijnmond

Doel is om de nauwkeurigheid van neerslaginformatie en voorspellingen in de regio Rijnmond te vergroten door een eigen, hoge resolutie, regenradar in te zetten. Deze radar heeft een ruimtelijke resolutie van 100 x 100 meter en geeft elke minuut een neerslag beeld. Ter vergelijking, de KNMI radar heeft een resolutie van 1 x 1 km en geeft elke vijf minuten een nieuw beeld. De Regenradar Rijnmond is een van de eerste hoge resolutie radar in stedelijk gebied in Nederland.

Voordelen

 • Efficiëntere sturing van pompen en gemalen (voorspelling zeer nabije toekomst/huidig.
 • Beter beoordeling en afhandeling van klachten en claims bij wateroverlast (voorspelling zeer nabije toekomst/huidig).
 • Inzet van verschillende bergingssystemen op verschillenden lokaties (voorspelling zeer nabije toekomst/huidig).
 • Inzicht in het effect van extreme neerslag op het rioolsysteem (monitoring).
 • Locatiekeuze voor nieuwe bergingsvoorzieningen (monitoring).
 • Inzicht in het effect van de locatie, de hoeveelheid en richting van de neerslag op het riool overstorten (monitoring).
 • Inzicht in de relatie tussen grondwater, oppervlaktewater en rioolbeheer (monitoring)

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Portefeuille

Stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie

Kenmerken

 1. Thema Water en ICT
 2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater
 5. Project periode 4-7 jaar
 6. Project type Onderzoek
 7. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland