Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onvoldoende informatie aanbesteding waterkering

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Bij aanbesteding van de ontwikkeling van een waterkering kan het voorkomen dat een aannemer onvoldoende informatie ontvangt over de manier waarop de waterkering getoetst wordt. Dit kan zorgen dat in de uitwerkingsfase geconstateerd wordt dat de verkeerde uitgangspunten zijn gehanteerd en de aanbieding is gedaan op verkeerde grondslagen.

Oplossing

Verstrekken kaders proces van toetsing bij aanbesteding

Voorafgaand aan de aanbesteding worden, door de opdrachtgever, kaders gedefinieerd voor het proces van toetsing. Deze worden meegegeven aan de aannemer, waardoor er meer inzicht is in de manier van toetsing van de waterkering. Met deze informatie kan een aannemer efficiënter te werk gaan tijdens de ontwikkeling van de waterkering.

Voordelen

  • Reductie in aanbestedings- en ontwikkelingskosten
  • Reductie in ontwikkelingsperiode

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)