Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onvoldoende infiltratiecapaciteit

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Het verouderde rioolstelsel wordt vernieuwd en toekomstbestendig gemaakt waarbij de wijk kolkloos aangelegd moet worden. Om wateroverlast te voorkomen moet de infiltratiecapaciteit worden vergroot. 

Oplossing

Drainvoeg - waterpasserende verharding

Drainvoegen zijn stevige naaldvilt stroken van kunststoffen die tussen de bestrating worden geplaatst. Water kan zo gemakkelijk infiltreren. De Drainvoegen zijn aangelegd tussen de tegels van de schijn molgoten om het water daar te laten infiltreren. Door deze oplossing te combineren met wadi's kan de wijk geheel kolkloos worden aangelegd. Door de Drainvoegen stroomt het water in de waterbufferende fundering om vervolgens in de bodem te infiltreren.

Drainvoeg

Voordelen

 • Volledig kolkloos ingerichte wijk
 • Geen hemelwater naar de RWZI
 • Nagenoeg geen onderhoud
 • Eenvoudige aanleg

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Hittestress beperken Nee
 3. Bodemdaling beperken Ja
 4. CO2-reductie Nee

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater
 5. Schaalniveau Straat
 6. Project periode 0-3 maanden