Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onvoldoende gegevens maaivelddaling onverharde gebieden

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Bij het maken van peilkeuzes wordt maaivelddaling meegewogen. Omdat er momenteel geen gebiedsdekkende maaivelddalinggegevens voor onverharde gebieden zijn, wordt maaivelddaling gebaseerd op aannames. Deze aannames sluiten niet goed aan bij het gewenste detailniveau.

Oplossing

Met satellietdata meten van maaivelddaling in onverharde gebieden

Remote sensing data wordt gebruikt om maaivelddaling te meten. Vanuit de data worden bruikbare bodemdalingsgegevens gegenereerd waarmee Delfland betere beleidskeuzes kan maken, bijvoorbeeld over het onderhoud van waterkeringen, waterpeilen in een gebied, of maatregelen tegen wateroverlast.

Voordelen

  • Gebiedsdekkend beeld van maaivelddaling.
  • Beschikbaarheid bruikbare remote sensing data onverharde gebieden, zoals graslandgebieden.

Portefeuille

Watersysteem

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Beperking bodemdaling

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Recreatiegebied, Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied, Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 4-7 jaar
  6. Project type Onderzoek
  7. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland