Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onvoldoende benutting energie uit getijdenstroom

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De beschikbaarheid van getijdenstroomenergie zorgt voor een aanzienlijke bron van voorspelbare duurzame energie. In Europa kan 10% van alle nodige elektriciteit opgewekt worden met de verschillende vormen van energie uit water. Energie uit getijdenstroom wordt hiertoe nog onvoldoende benut.

Oplossing

Getijdenturbines

Met getijdenenergieturbines wordt energie opgewekt uit de getijdenstroom. In de Oosterscheldekering zijn vijf turbines geplaatst met in totaal een vermogen van 1,2 megawatt, waarmee elektriciteit voor 1000 huishoudens wordt opgewekt.

Getijdenstroom ontstaat door de aantrekkingskracht van maan en zon ten opzichte van het water op aarde, daarnaast draait de aarde ook nog om zijn eigen as. De getijdenstroomturbine zet deze vorm van kinetische energie om naar elektriciteit doordat het water langs de turbinebladen stroomt.

Water en Energie

Voordelen

 • Goed te voorspellen hoeveel energie er gegenereerd wordt.
 • Turbines staan niet in het zicht.
 • Geen uitstoot van CO2, andere schadelijke gassen en/of fijnstof
 • Minder afhankelijkheid fossiele brandstoffen.

Klimaatadaptatiedoelen

 1. CO2-reductie Ja

Succesfactoren voor innovatie


Innovatieve belemmering

Financiële inpasbaarheid

Hoeveelheid geld dat beschikbaar is voor realisatie en/of opschaling van de innovatie.

De toegekende (eenmalige) subsidies zijn onvoldoende voor verdere uitrol.

De oplossing bevindt zich in ontwikkelstadium acht, het systeem is compleet en gekwalificeerd (TRL8). Hierdoor is het velrijgen van innovatiesubsidies lastig of zelfs niet meer mogelijk. Tegelijkertijd is in dit stadium het risico nog te groot voor acceptatie in de markt. Een tweede implementatie met (financiële) ondersteuning van de overheid is nodig om de lering van de eerste implementatie te laten zien en acceptatie van de werking acceptatie te faciliteren.

Succesfactor

Zoek samenwerking op

Door het opzoeken van samenwerkingsvormen is het mogelijk om een gesprekspartner te worden en daarmee een netwerk op te bouwen. Deze samenwerking moet tijdig vastgelegd worden in formele documenten of in uitingen van uitspraken. Ook voorkomt deze samenwerking dat het eigen belang te lang wordt vastgehouden. Door externe ondersteuning van de overheid zijn export mogelijkheden gecreëerd waardoor de oplossing goed zichtbaar is.

Werkwijze

 1. Opzoeken van samenwerking
 2. Vastleggen van samenwerking in documenten of uitingen van uitspraken

Succesvoorwaarden

 • Aangaan van samenwerkingsrelaties.

Contact

Meer weten: neem contact op met de toeleverancier.
Kijk in het kader aan de rechterzijde van de pagina.

Kenmerken

 1. Thema Water en energie
 2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
 3. Omgevingstype Kustgebied
 4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
 5. Schaalniveau Huis (object)
 6. Project periode 1-3 jaar