Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Ontbrekende kennis visstand

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Traditioneel onderzoek naar vissen wordt uitgevoerd met netten, fuiken en elektrovisserij. Dit zorgt voor verstoring en is in sommige gevallen ook niet efficiënt genoeg.

Oplossing

eDNA

eDNA is een methode waarbij er door middel van een watermonster de aanwezigheid van soorten vissen en andere diersoorten in een water aan te tonen zijn. In het water is DNA te vinden afkomstig van huidcellen, urine en faeces. Door dit DNA te analyseren is het mogelijk de aanwezigheid van diersoorten in het water aan te tonen zonder dat deze soorten zelf gevangen hoeven te worden.

Voordelen

  • Met eDNA worden 1,6 keer meer vissoorten per traject aangetoond dan met de traditionele methode.
  • Doordat eDNA effectiever is dan traditionele methoden zouden er minder trajecten onderzocht hoeven worden voor een volledig beeld van een waterlichaam.
  • Door een nauwkeuriger beeld van de aanwezige vissoorten in een waterlichaam kan er beter rekening worden gehouden met de bescherming van kwetsbare soorten.
  • Vissen hoeven niet langer gevangen te worden. Dit zorgt voor minder verstoring.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016