Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Ongebruikte humuszuren RWZI

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

In het afvalwater op de RWZI (met name centraat dat bij de eind ontwatering vrij komt na het ontwateren van slib) komen stoffen voor die goed gebruikt kunnen worden in de landbouw. Deze stoffen worden momenteel nog niet terug gewonnen.

Oplossing

Terugwinnen van humuszuren uit afvalwater

Het terugwinnen van humuszuren uit afvalwater is een proces dat is ontwikkeld voor RWZI's waar zuiveringsslib wordt vergist. Met een winningsinstallatie wordt een geconcentreerde humuszurenoplossing geproduceerd die gebruikt kan worden als biostimulant in de agrarische sector.

Voordelen

  • Kostenbesparing op invoerkosten van humuszuren.
  • Effluent van betere kwaliteit.
  • Effectiviteit van meststoffen wordt verhoogd.
  • De (lichtbruine) kleur in effluent wordt verwijderd.
  • Verwijdering humuszuren draagt bij aan verwijderen opgelost organisch fosfaat.
  • Humuszuren zijn in geconcentreerde vorm toepasbaar in de landbouw.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Watertype Afvalwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017