Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Ongebruikte energie en grondstoffen afvalwater

Bewezen
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Oplossing

Energie- en grondstoffenfabriek

De energie- en grondstoffenfabriek produceert kunstmest en biogas uit afvalwater en rioolslib. Slib wordt omgezet in biogas wat ervoor zorgt dat de RWZI energieneutraal draait. Daarnaast worden fosfaten teruggewonnen en omgezet in kunstmest.

Energie en grondstoffenfabriek

Voordelen

  • Verlaging van de operationele kosten van de RWZI.
  • Heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het effluent.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Afvalwater
  4. Project periode 1-3 jaar