Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Ongebruikt energiepotentieel RWZI

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Door rioolwater conventioneel te zuiveren gaat er potentiële energie verloren. Afvalwater heeft 7 tot 8 keer zoveel potentiële energie als energie die het kost om te zuiveren.

Oplossing

Energiefabriek

Door het slib uit het afvalwater te vergisten tot biogas, kan er genoeg elektriciteit opgewekt worden om de RWZI tot een energieneutraal of energieleverend bedrijf te maken. Verder wordt er fosfaat uit het afvalwater omgezet in meststof.

Voordelen

  • De RWZI wordt energieneutraal of energieleverend
  • De potentiële energie wordt gebruikt

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Project periode 1-3 jaar