Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onduidelijkheid risico's overstromingen voor bedrijven

Bewezen
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Voor bedrijven is het momenteel niet bekend hoe groot de kans is op overstromingen en hoe hoog het water hierbij kan komen te staan. Voor bedrijven is dit echter wel belangrijke informatie. Op basis van deze gegevens kan een bedrijf namelijk keuzes maken voor het beter beschermen of anders inrichten van het bedrijf om schade te beperken.

Oplossing

MijnOverstromingsRisicoProfiel.nl

MijnOverstromingsRisicoProfiel.nl is een online applicatie waar bedrijven en beheerders van gebouwen, met een eigen inspanning, een overstromingsrisicoprofiel kunnen genereren evenals een kosten-batenanalyse van maatregelen. De ondernemer krijgt een analyse in rapportvorm om besluiten te kunnen onderbouwen over investeringsbeslissingen, locatiekeuzes en verzekeringen.

MijnOverstromingsprofiel.nl

Voordelen

  • Gebruikers kunnen zelfstandig, zonder tussenkomst van een adviseur, een rapport opstellen.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016