Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onduidelijkheid aanpak watervervuiling

Innovatief
Print Email

Probleem

Watervervuiling

Schade aan natuur en milieu door vervuiling van het water.

In het oppervlaktewater worden steeds vaker milieuvreemde stoffen gedetecteerd. Vaak is onduidelijk welke stoffen de meeste risico's opleveren voor mens en leefomgeving en dus qua aanpak de prioriteit verdienen. Welke strategie het beste past in een specifieke situatie is vaak niet duidelijk voor betrokkenen.

Oplossing

BOS

Het BOS ( beslissingsondersteunend systeem) is een web-based systeem, dat helpt bij het nemen van beslissingen voor complexe watercyclusproblemen. Aan de hand van gemeten stofconcentraties in het water worden er verschillende suggesties gegeven hoe dit verminderd kan worden en wat de risico-coëfficiënt is. In het BOS zijn stofeigenschappen, ecotoxicologische risico's, humane risico's, technische interventies, niet-technische interventies en regelgeving samengebracht in één systeem. 

Voordelen

  • Kennis uit verschillende Europese landen zijn in het systeem verwerkt waardoor er efficiënter gehandeld kan worden.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016