Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
foto

Onbenutte energiepotentie waterlopen

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Fossiele brandstoffen raken op, zijn slecht voor het milieu en dragen bij aan klimaatverandering. Veel technieken voor energieopwekking uit de stroming van water zijn alleen toepasbaar in snelstromend water, wat in Nederland van nature niet veel voorkomt.

Oplossing

Waterkracht uit langzaam stromend water

De Watermill is een installatie die energie kan opwekken uit langzaam stromend water. Het gaat om een verticale asturbine die te vergelijken is met een horizontaal schoepenrad. De installatie wekt permanent duurzame energie op uit stromend water. Toepassing is mogelijk tussen kribben van rivieren, bij getijdenstromen en op plekken waar geforceerde waterstromen aanwezig zijn. De installatie die in Doesburg geplaatst zal worden bestaat uit twee turbines van 250 KW, maar zal door een variërend wateraanbod genoeg stroom kunnen opwekken voor 500 huishoudens.

animatie waterkracht Doesburg

Voordelen

  • Deze manier van energie opwekken maakt gebruik van het constante karakter van waterstromingen. Er is niet altijd genoeg zon of wind om energie op te wekken.
  • De Watermill waterkrachtcentrale is zo ontworpen dat deze bij eventuele calamiteiten binnen 24 uur te verwijderen is zodat de stuw weer zijn maximale doorlaat heeft.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied, Landelijk gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zeewater
  5. Project periode 3-12 maanden