Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onbenut maatschappelijk rendement

Bewezen
Print Email

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

Het gebied de Marke Mallen wordt maatschappelijk niet optimaal benut doordat het beheer, het onderhoud en de inrichting minimaal/ niet aansluit op de wensen van bewoners en omwonende. Het hierin voorzien van deze wensen gaat verder dan de taken van het waterschap.

Oplossing

Zelfbestuur onderhoud

Het Waterschap draagt het zeggenschap over het beheer en onderhoud van het gebied in erfpacht over aan een stichting, bestaande uit bewoners en belanghebbenden die zich in willen zetten voor het gebied.
Het gebied heeft geen waterhuishoudkundige opgave, de stichting mag het gebied, op natuurlijke wijze, inrichten en beheren zoals zij willen.

Marke Mallem Doedag

Voordelen

  • Door te werken met een stichting kan het gebied kleinschaliger beheerd worden.
  • Doordat de burgers en betrokkenen zelf invulling mogen geven aan het gebied kunnen ze zorgen voor een inrichting die voldoet aan hun eigen wensen en eisen.

Kenmerken

  1. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  2. Omgevingstype Natuurgebied
  3. Watertype Oppervlaktewater