Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onbenut energiepotentiaal oppervlaktewater

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Plassen en waterlopen bevatten een grote hoeveelheid energie die weinig benut wordt.

Oplossing

SMART Polder

Bij SMART Polder wordt het temperatuurverschil van oppervlaktewater in verschillende seizoenen gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen.

Smart polder

Voordelen

  • Warmtewinning helpt om botulisme en blauwalgen te voorkomen doordat het oppervlaktewater afkoelt.
  • Reduceert de CO2 uitstoot.

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016