Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onbenut energiepotentiaal oppervlaktewater

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Plassen en waterlopen bevatten een grote hoeveelheid energie die weinig benut wordt.

Oplossing

SMART Polder

Bij SMART Polder wordt het temperatuurverschil van oppervlaktewater in verschillende seizoenen gebruikt om gebouwen te verwarmen of te koelen.

Smart polder

Voordelen

  • Warmtewinning helpt om botulisme en blauwalgen te voorkomen doordat het oppervlaktewater afkoelt.
  • Reduceert de CO2 uitstoot.

Vergezicht

Een waterschap met energie

Portefeuille

Financiën, innovatie en duurzaamheid

Duurzaamheid

Voorzien in minimaal 40% van de eigen energiebehoefte in 2020

WBP-doel (HDD)

Integraal - Duurzaamheidsafspraken

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016