Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Onbekende erosiebestendigheid grasmat

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De doorworteling van gras bij een gras- en kleibekleding heeft invloed op de erosiebestendigheid van de dijk. De doorworteling is afhankelijk van het grasmengsel, en niet van alle (nieuwe) grasmengsels bekend.

Oplossing

Gras- en kleibekleding

Vier verschillende mengsels van gras- en kleibekleding worden in proefvakken aangelegd om de sterkte van de bekleding te testen. Dit moet leiden tot het opstellen van nieuwe of aangescherpte rekenregels waarbij meer sterkte kan worden toegerekend aan de grasmat.

Voordelen

  • Kan bijdragen aan een soepelere overgang tussen Wad en land.
  • Kan positieve gevolgen hebben voor normeringen.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied, Waddengebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 4-7 jaar
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)