Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Onbekende bronnen eutrofiëring

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

Er is een gebrek aan informatie over de oorsprong van eutrofiering van oppervlaktewater.

Oplossing

Microbial Source Tracking met q-PCR

Microbial Source Tracking met q-PCR is een methode die aan de aanwezigheid en het aantal bacteriën in een watermonster kan zien wat de herkomst is van een verontreiniging. Hierdoor wordt op een efficiënte manier gemeten op de aanwezigheid van specifieke soorten in oppervlaktewater. Hiermee kan er objectief worden vastgesteld welke soort de verontreiniging veroorzaakt, waarop maatregelen kunnen worden genomen om deze verontreiniging te voorkomen of te verminderen.

qPCR Lightcycler

Voordelen

  • Zeer gevoelige techniek door zijn lage detectielimiet.
  • Tijdsefficiënt.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)