Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Oevererosie

Innovatief
Print Email

Probleem

Hoge kosten onderhoud watersysteem

Hoge kosten voor onderhoud watersysteem.

Veenweidesloten zijn als gevolg van oevererosie vaak veel breder dan nodig is voor de waterhuishoudkundige functie. 

Oplossing

De lisdoddesloot

De lisdoddesloot is een alternatieve inrichting van veenweidesloten met brede oeverzones. Hier zal nu lisdodde worden geteeld. Lisdodde heeft een waterzuiverende functie, en alle onderdelen van deze eetbare plant kunnen worden gebruikt. Voor de agrariër is dit een verbreding van hun melkveebedrijf met een duurzame teelt in combinatie met het voorkomen van landverlies door oevererosie. Het oppervlaktewater wordt dus benut voor gewasproductie. 

Voordelen

  • Verbetering van de waterkwaliteit en toename van de biodiversiteit.
  • Introduceren van een natte teelt in de veenweiden voor beter toekomstperspectief van de agrarische sector.
  • Terugwinnen productie-oppervlak.
  • Stabilisatie oevers.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016